foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+048 604057846
biuro@llkspomorze.pl

Zarząd Klubu wybrany 24.11.2016 roku

Prezes Zarządu - Józef Zbigniew Piecyk

Wiceprezes Zarządu - Marek Różyczka

Członek Zarządu - Artur Sucholas (od 12.10.2017)

Członek Zarządu - Kamil Kędzierski

Członek Zarządu - Sławomir Świerczyński

 

Komisja Rewizyjna Klubu wybrana 24.11.2016 roku

Przewodniczący Komisji - Krzysztof Rytwiński

Członek Komisji - Adrian Barczak

Członek Komisji - Rafał Synówka

Współpraca z Miastem

W latach 2010-2021 realizujemy zadanie powierzane nam przez Gminę-Miasto Stargard pn "Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki"

Konto bankowe

02116022020000000142127496

Naszą działalność wspierają

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Sportu

PROGRAM "KLUB" 2017

PROGRAM "KLUB" 2018

PROGRAM "KLUB" 2020