foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+048 604057846
biuro@llkspomorze.pl

26 czerwca 2008 roku odbyło się zebranie założycielskie Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego „Pomorze” Stargard Szczeciński a 28 lipca 2008 roku Starosta Stargardzki wpisał nasz Klub do ewidencji klubów sportowych.

Pierwszy skład Zarządu:

Prezes Klubu – Krzysztof Rytwiński

Wiceprezes Klubu – Józef Piecyk

Członkowie Zarządu:

- Włodzimierz Różyczka

- Marek Różyczka

- Zbigniew Krzysiek

 

Praktyczną działalność Klub rozpoczął w styczniu 2009 roku. W tym czasie trenerzy: Włodzimierz Różyczka, Marek Różyczka, Sławomir Świerczyński, J. Zbigniew Piecyk i ich zawodnicy wystąpili z klubu LKS Pomorze i przystąpili do LLKS „Pomorze” Stargard Szczeciński.

 

Klub jest organizacją sportową powołaną do szkolenia sportowego młodzieży, organizacji imprez i zawodów sportowych. Celem działania jest rozwój sportowy członków w zakresie lekkiej atletyki oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania.

 

 

Klub jest członkiem Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Współpraca z Miastem

W latach 2010-2021 realizujemy zadanie powierzane nam przez Gminę-Miasto Stargard pn "Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki"

Konto bankowe

02116022020000000142127496

Naszą działalność wspierają

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Sportu

PROGRAM "KLUB" 2017

PROGRAM "KLUB" 2018

PROGRAM "KLUB" 2020