foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+048 604057846
biuro@llkspomorze.pl

ZAPRASZAMY NA STADION LEKKOATLETYCZNY

W SOBOTĘ 20 CZERWCA

 

W PROGRAMIE:od godz. 10.00.

 

Prezentacja rzutu młotem w wykonaniu Mistrza Polski U20 - Pawła MISIASZKA

Prezentacja skoku w dal i trójskoku w wykonaniu Mistrza Polski U18 - Cezarego WILKA

Test COOPERA        Trójbój lekkoatletyczny

 

Link do zapisów i regulaminu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf41Sk_h3FovQyKCdaG1KSEA8o0R6zya5rEVymnw_7STwBpbg/viewform

 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA – TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY

1. Trójbój lekkoatletyczny to zawody rozgrywane w trzech konkurencjach:

- rzut młotem - oburącz (kobiety 3 kg, mężczyźni 5 kg)

- rzut ciężarkiem - oburącz, z dołu, w przód (kobiety ok. 2 kg, mężczyźni ok. 5,5 kg)

- skok w dal nad niską przeszkodą

2. Rywalizację uczestników poprzedzi pokaz prawidłowego i bezpiecznego wykonywania poszczególnych konkurencji, zaprezentowany przez czołowych stargardzkich sportowców.

3. Ilość wykonywanych prób w każdej konkurencji uzależniona jest od liczby uczestników.

4. Punkty za udział w poszczególnych konkurencjach przyznawane będą według zajętych miejsc (np. przy liczbie 50 startujących: I miejsce – 50 pkt., II miejsce – 49 pkt. Itd.). Suma punktów zdobytych we wszystkich trzech konkurencjach decydować będzie o końcowym miejscu w trójboju.

5. Warunkiem sklasyfikowania jest udział we wszystkich trzech konkurencjach.

6. W trójboju lekkoatletycznym mogą brać udział osoby, które zapisały się jednocześnie na Test Coopera, z zastrzeżeniem kryterium wiekowego.

7. Dozwolony jest udział osób w wieku od 16 lat. Osoby niepełnoletnie będą dopuszczone do udziału w biegu tylko za pisemną zgodą rodzica (lub opiekuna prawnego), którego obecność w czasie zawodów jest konieczna.

8. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będą sędziowie.

9. Przewidziane są zestawy nagród dla zdobywców miejsc I-III w kategorii kobiet i mężczyzn, a w przypadku wsparcia sponsorów – ewentualne niespodzianki dla wszystkich startujących.

 

 

Współpraca z Miastem

W latach 2010-2021 realizujemy zadanie powierzane nam przez Gminę-Miasto Stargard pn "Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki"

Konto bankowe

02116022020000000142127496

Naszą działalność wspierają

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Sportu

PROGRAM "KLUB" 2017

PROGRAM "KLUB" 2018

PROGRAM "KLUB" 2020