foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+048 604057846
biuro@llkspomorze.pl

         Zarząd Klubu serdecznie zaprasza Członków na:

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze LLKS „Pomorze” Stargard,

 

które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku w Sali Konferencyjnej OSiR w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 1. (wejście przez recepcję Hotelu 104)

 

I termin – godz. 17.00

II termin – godz. 17.30

 

 

 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO

CZŁONKÓW

LEKKOATLETYCZNEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

POMORZE STARGARD

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3.Wybór Sekretarza Zebrania

4. Zatwierdzenie porządku obrad

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w 2017 r

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności sportowej w 2017r

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r

10. Dyskusja

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

12. Zakończenie obrad

 

 

 

Współpraca z Miastem

W latach 2010-2021 realizujemy zadanie powierzane nam przez Gminę-Miasto Stargard pn "Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki"

Konto bankowe

02116022020000000142127496

Naszą działalność wspierają

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Sportu

PROGRAM "KLUB" 2017

PROGRAM "KLUB" 2018

PROGRAM "KLUB" 2020